Sylwester Bryłka

Sylwester Bryłka

biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, doświadczony pracownik służby bhp, absolwent studiów podyplomowych o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ukończył kurs inspektorów ochrony PPOŻ, specjalizuje się zagadnieniach wypadków przy pracy, substancjach chemicznych i czynnikach biologicznych na stanowiskach pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
8 artykułów na stronie