Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 390)

Słowa kluczowe:
ochrona zdrowia