Jakie wsparcie w projektach z zakresu ochrony zdrowia jest pomocą publiczną

Dodano: 2 października 2015
Jakie wsparcie w projektach z zakresu ochrony zdrowia jest pomocą publiczną

Żeby uniknąć komplikacji podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i środków państwowych, konieczna jest odpowiedź, czy przewidywane wsparcie jest formą pomocy publicznej. Pozwoli to wyeliminować błędy w formowaniu budżetu projektu i wywiązać się z obowiązków związanych z uzyskaniem wsparcia publicznego.

Za pomoc publiczną uznaje się pomoc: pochodzącą ze środków państwowych lub udzielaną przez państwo, udzielaną na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, udzielaną selektywnie, grożącą zakłóceniem lub zaburzeniem konkurencji oraz wpływającą na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
pomoc publiczna