Warunki prowadzenia procesu D10 odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym zakaźnych