Czy możesz starać się o sądowne zmniejszenie kary nałożonej przez NFZ

/appFiles/site_102/images/autor/lXPWg0IViYnk8dj.jpeg

Autor: Katarzyna Włodarczyk

Dodano: 25 października 2018
Czy możesz starać się o sądowne zmniejszenie kary nałożonej przez NFZ

Gdy NFZ wskutek kontroli stwierdzi, że doszło do niewykonania lub wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami z przyczyn leżących po stronie placówki, nakłada kary umowne, a następnie je potrąca. Czy w postępowaniu sądowym możesz domagać się obniżenia takiej kary, nawet gdy rzeczywiście doszło do stwierdzonych przez NFZ błędów?

NFZ przeprowadził kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z podmiotem leczniczym. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. NFZ zażądał zwrotu kilku milionów złotych, wskazując, że były one przekazane nienależnie i nałożył na podmiot leczniczy kilkaset tysięcy złotych kary umownej. Podczas kontroli podmiot leczniczy kwestionował stanowisko NFZ.

Pozostało jeszcze 77 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.