Trwają prace nad Narodowym Programem Zdrowia

Dodano: 18 stycznia 2016
Trwają prace nad Narodowym Programem Zdrowia

Zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka to główne cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia. Ma do nich zostać dopisane zdrowie prokreacyjne.

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest wydawany na podstawie już obowiązującej ustawy o zdrowiu publicznym. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016–2020. Na jego realizację w 2016 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone około 140 mln zł. Zadania określone w NPZ mają dwojaki charakter. Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, które wynikają z ich kompetencji ustawowych. Druga grupa zadań obejmuje nowe, dodatkowe interwencje, które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację NPZ.

Pozostało jeszcze 64 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.