Ustawa o zdrowiu publicznym podpisana przez prezydenta

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 2 listopada 2015
Ustawa o zdrowiu publicznym podpisana przez prezydenta

Narodowy Program Zdrowia będzie podstawą zadań związanych ze zdrowiem publicznym. Będą je realizowały administracja rządowa, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także samorządy realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Koordynatorem działań będzie minister zdrowia - to postanowienia ustawy z 11 marca 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu publicznym. Prace nad ustawą rozpoczęły się w  marcu br. Głównymi założeniami projektu było usystematyzowanie działań w obszarze zdrowia publicznego przez zapewnienie ich ciągłości, adekwatności i kompleksowości.

Na gruncie nowej ustawy o zdrowiu publicznym utworzono struktury, które będą odpowiedzialne za koordynację oraz monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia populacji, a także zapewniono trwałe systemy finansowania w tym zakresie. Wskazane regulacje pozwolą na stworzenie mechanizmów, które w sposób bezpośredni wpłyną na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują m.in.:

  • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,
  • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • promocję zdrowia,
  • profilaktykę chorób,
  • działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,
  • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
  • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,
  • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
  • obszar aktywności fizycznej.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne