Jakie prawa do dokumentacji medycznej ma student medycyny – lista kontrolna