Dobrowolny dawca krwi musi wyrazić pisemną zgodę na badanie

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 6 kwietnia 2016
Dobrowolny dawca krwi musi wyrazić pisemną zgodę na badanie

Dobrowolny dawca musi wyrazić zgodę na badanie na piśmie, natomiast w innych przypadkach, np. zgłoszenia się pacjenta na badanie ze skierowaniem od lekarza, wystarczy domniemana zgoda wyrażona poprzez zachowanie umożliwiające pobranie krwi.

Lekarz może przeprowadzić badanie krwi po wyrażeniu zgody przez pacjenta, a jeśli jest to dziecko, po wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego lub – w razie potrzeby - sądu opiekuńczego (ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zgoda ta może być wyrażona ustnie. Przepisy dopuszczają traktowanie jako zgody takiego zachowania pacjenta, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza badaniom.

Pozostało jeszcze 64 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
prawa pacjenta