Kiedy zgoda pacjenta może być ustna

Dodano: 16 maja 2016
Kiedy zgoda pacjenta może być ustna

Lekarz nie może wykonać zabiegu wbrew woli pacjenta. Jego obowiązkiem jest poinformowanie o podejrzeniach dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych w przypadku braku lub podjęcia spóźnionego leczenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jak wtedy postąpić?

Uzyskanie zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego, obok obowiązku udzielenia pomocy jest podstawowym obowiązkiem lekarza. Wynika on z art. 32 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który mówi, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. W związku z tym lekarz nie jest uprawniony do wykonania jakiegokolwiek zabiegu leczniczego wbrew woli pacjenta.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.