Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2136)