b01ef63a0ae62f1b13746c7bc4a0fde980dbd40e-xlarge

Spółka partnerska alternatywą dla lekarzy

Ciekawym, choć wciąż mało popularnym wśród lekarzy pomysłem prowadzenia biznesu, jest spółka partnerska. Konstrukcja stworzona wręcz dla wolnych zawodów. Poznaj zalety i wady takiej spółki.

0b2c4ab49e9fae4242b414775901846202e31484-xlarge

We wpisie do rejestru zgłosisz więcej informacji

Podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań znowelizowanego rozporządzenia o rejestrach. Nie zapomnij zatem, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i ujawnić wszystkie nowe, wymagane informacje.

21ba53f381ef7ada43d04c7d398dcfdc3e1a7b47-xlarge

Jak skutecznie edukować pacjentów o zdrowiu

Wciąż rośnie zapotrzebowanie na rzetelną edukację w dziedzinie zdrowego stylu życia. Społeczna edukacja zdrowotna to zadanie wielu instytucji w naszym kraju, nie tylko szkół, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, ale także placówek ochrony zdrowia. Od personelu medycznego słusznie oczekuje się działań edukacyjnych – wszak to lekarze dysponują aktualną, rzetelną wiedzą w zakresie określonych problemów zdrowotnych. Jak zatem je podejmować?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

W jakiej formie możesz prowadzić przychodnię

Istnieje kilka form prowadzenia przychodni, ale najczęściej wybieraną, po jednoosobowej praktyce lekarskiej, jest NZOZ w postaci niepublicznej prywatnej przychodni lekarskiej. Sprawdź, co będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

b315490d079dd714ff3483dafc8d7c60df6b536f-xlarge

Organizacyjny błąd medyczny – poznaj jego skutki

W związku ze złą organizacją pracy podmiotu może ucierpieć dobro pacjenta. Do takich błędów zaliczamy np. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, niewłaściwe wyposażenie poszczególnych oddziałów w sprzęt czy nieprzestrzeganie zasad sterylności. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą rodzić takie zaniechania.

c9479d99c62a4870d5b509749dac7600407813f8-xlarge

Jakie kary na lekarza może nałożyć sąd lekarski

Kara dyscyplinarna jest orzekana na podstawie ustawy o izbach lekarskich. Ma przede wszystkim utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zawodu tym lekarzom, którzy sprzeniewierzyli się etyce lekarskiej i zasadom wykonywania zawodu. Poznaj odrębne procedury stwierdzania przewinień zawodowych.  

851a1eae707f918cc905d26085970b0e880d6c6e-xlarge

Zdalna przychodnia zmniejszy czas oczekiwania na udzielenie świadczenia

Innowacje to nie tylko nowoczesne leki, ale także najszybszy kontakt z pacjentem i szybka diagnoza. Poznaj zalety pierwszej certyfikowanej przychodni telemedycznej, która umożliwia zdalny kontakt lekarza z pacjentem .

fd94f7948ba3fd54f7ea3ca4a405fa44bf6059e2-xlarge

Jak skutecznie zarządzać zespołem w placówce

Brak strategii i planu wdrożenia lub traktowanie jej jako opracowania do szuflady, funkcjonowanie na zasadzie „siły rozpędu”, brak przypisania ról poszczególnym osobom, które mają konsekwentnie wdrażać określony sposób postępowania to spory problem w wielu placówkach. Jak sobie z nim poradzić?

e6538d0628bc1393ae6272640145f0b0f2ec00b2-xlarge

Lekarzu rodzinny, od 12 stycznia bezpłatnie przyjmiesz nieubezpieczonych

Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń nie zapłacą już za świadczenia lekarza rodzinnego, nawet jeżeli złożą nieprawdziwe oświadczenie o przysługującym im prawie. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 12 stycznia. Co jeszcze zmienia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

488df2dff528d0a9b8627741214007a2b862ae12-xlarge

Kiedy lekarz może stracić prawo wykonywania zawodu

Lekarz skazany przez sąd karny może być również ukarany przez samorząd zawodowy. Sprawdź, w jakich sytuacjach może ponieść najsurowszą karę, jaką jest utrata prawa wykonywania zawodu.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 07.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 09.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »