Praktyka lekarska jest popularną formą wykonywania zawodu przez lekarzy. Jest działalnością regulowaną, która podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez okręgowe rady lekarskie. Sprawdź, jak ją założyć i prowadzić.

Przestrzegania jakich zasad może wymagać menedżer od lekarza

Przestrzegania jakich zasad może wymagać menedżer od lekarza

Lekarz, wykonując zawód, powinien przestrzegać zasad etyki lekarskiej. Ważne, aby podczas wykonywania zawodu, nie podejmował działań sprzecznych ze swoim powołaniem. Lekarz jest zobowiązany do przestrzegania praw człowieka i ujawniania wszelkich naruszeń w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Jakich zachowań, jako menedżer, powinieneś oczekiwać od lekarza?

e33ab2c7f3b3108b4b9c2460dfa3a026eec11a12-xlarge

Jak pozyskać kapitał na inwestycje medyczne

Finansowanie inwestycji medycznych wyłącznie z kapitału własnego jest rzadkością. Placówki poszukują różnych źródeł finansowania, w tym inwestorów zewnętrznych. Jak zatem zarządzać finansami, aby mieć zdolność do pozyskiwania kapitału na strategiczne inwestycje rozwojowe?

lekarze 3

Dobra marka gabinetu pomoże w pozyskaniu najlepszych specjalistów

Do budowania wizerunku praktyki lekarskiej jako pracodawcy można wykorzystywać bardzo proste mechanizmy. Na dobrej opinii powinno zależeć nie tylko właścicielowi To w końcu pracownicy kreują pozytywny lub negatywny wizerunek swojego pracodawcy. Tym samym powinni być zaangażowani we wszelkie działania komunikacyjne mające na celu jego poprawę.

Fotolia_33436203_Subscription_Monthly_M

Dobra strona internetowa gabinetu zwiększy zaufanie pacjentów 

Pacjenci mają bardzo duży wybór gabinetów medycznych, dlatego warto zadbać o ich komfort już na etapie poszukiwania przez nich informacji, konsultacji czy zabiegów. Przejrzysta i przyjemna wizualnie strona internetowa sprawi, że miejsce to już przy pierwszym kontakcie wykreuje właściwy, pozytywny wizerunek i przyjazny stosunek.

bbc165e82469012179c267138771269c7f422b6d-large

Karteczka z hasłem przyklejona do monitora może spowodować wyciek danych pacjentów

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej dość ogólnie określają środki bezpieczeństwa. Trzeba więc zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Za wyciek danych wrażliwych na dużą skalę będzie można zapłacić 1 mln lub 100 mln (Komisja Europejska zaproponowała 1 mln euro kary, a Parlament Europejski – 100 mln euro) euro kary albo 2% rocznego obrotu firmy. Taką odpowiedzialność przewiduje projekt rozporządzenia UE o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

f1ed7bf9b147752818db10fc973f96279ac82d3f-small

Porady wideo w sieci to doskonale narzędzie pozyskania pacjenta 

Profil na Facebooku, prowadzenie mikrobloga czy zamieszczanie porad wideo w sieci to narzędzia, z których gabinety medyczne korzystają coraz częściej, aby przyciągnąć pacjentów. Powoli takie działania stają się standardem.

b9e2c52109094c3fba6721ebc14812833c007505-medium

Skuteczna komunikacja wspiera strategię gabinetu

Zdecydowana większość gabinetów lekarskich uznaje konieczność działań w zakresie marketingu i public relations. Dotyczy to zarówno sytuacji kryzysowych, podejmowania działań promocyjnych, jak i samej budowy wizerunku. Dlatego warto je podejmować i rozwijać kompetencje w tym zakresie.

0217b712859435c2475eb73700851876e1c2f416-original

Smartfon umożliwia mobilny dostęp do dokumentacji medycznej 

Praktyki lekarskie i firmy informatyczne starają się dostosować do wymagań lekarzy i pacjentów w zakresie mobilnego dostępu do dokumentacji medycznej. Dla tych pierwszych jest to niezbędne np. ze względu na świadczenie wizyt domowych, dla drugich – istotne np. z punktu widzenia posiadania informacji o historii choroby, aby je przekazać innym medykom.

745a496e3983f3bd801049726379aa8f2f2e71e9-large

Nie można odmówić pacjentowi wypożyczenia oryginałów dokumentacji medycznej  

Lekarze prowadzący własną praktykę lekarską mogą się spotkać z sytuacją, że pacjent chce czasowo wypożyczyć oryginały dokumentacji medycznej. Nie można wtedy mu odmówić. Żeby jednak nie stracić dokumentów należy poprosić pacjenta o podpisanie pokwitowania odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu.