c9479d99c62a4870d5b509749dac7600407813f8-xlarge

Jakie kary na lekarza może nałożyć sąd lekarski

Kara dyscyplinarna jest orzekana na podstawie ustawy o izbach lekarskich. Ma przede wszystkim utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zawodu tym lekarzom, którzy sprzeniewierzyli się etyce lekarskiej i zasadom wykonywania zawodu. Poznaj odrębne procedury stwierdzania przewinień zawodowych.  

851a1eae707f918cc905d26085970b0e880d6c6e-xlarge

Zdalna przychodnia zmniejszy czas oczekiwania na udzielenie świadczenia

Innowacje to nie tylko nowoczesne leki, ale także najszybszy kontakt z pacjentem i szybka diagnoza. Poznaj zalety pierwszej certyfikowanej przychodni telemedycznej, która umożliwia zdalny kontakt lekarza z pacjentem .

fd94f7948ba3fd54f7ea3ca4a405fa44bf6059e2-xlarge

Jak skutecznie zarządzać zespołem w placówce

Brak strategii i planu wdrożenia lub traktowanie jej jako opracowania do szuflady, funkcjonowanie na zasadzie „siły rozpędu”, brak przypisania ról poszczególnym osobom, które mają konsekwentnie wdrażać określony sposób postępowania to spory problem w wielu placówkach. Jak sobie z nim poradzić?

e6538d0628bc1393ae6272640145f0b0f2ec00b2-xlarge

Lekarzu rodzinny, od 12 stycznia bezpłatnie przyjmiesz nieubezpieczonych

Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń nie zapłacą już za świadczenia lekarza rodzinnego, nawet jeżeli złożą nieprawdziwe oświadczenie o przysługującym im prawie. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 12 stycznia. Co jeszcze zmienia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

488df2dff528d0a9b8627741214007a2b862ae12-xlarge

Kiedy lekarz może stracić prawo wykonywania zawodu

Lekarz skazany przez sąd karny może być również ukarany przez samorząd zawodowy. Sprawdź, w jakich sytuacjach może ponieść najsurowszą karę, jaką jest utrata prawa wykonywania zawodu.

896f66d606be570522ad2238edaf72a88618b294-xlarge

Reforma podstawowej opieki zdrowotnej - co się zmieni

Każdy, kto skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, również udzielonych w nocy i święta, nie poniesie jej kosztów, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem prawa do takich świadczeń. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji przepisów, które mają zwiększyć dostępność do tych świadczeń. Zobacz, co jeszcze się zmieni.

da3693be4b65b28709a96e70bbe96feea4f90ef1-xlarge(1)

Jakie nowe uprawnienia zyskały pielęgniarki i położne

Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na określone badania diagnostyczne i ordynować leki. Co jeszcze zmienia nowe rozporządzenie z zakresu zadań podstawowej opieki zdrowotnej?

e33ab2c7f3b3108b4b9c2460dfa3a026eec11a12-xlarge

Jak pozyskać kapitał na inwestycje medyczne

Finansowanie inwestycji medycznych wyłącznie z kapitału własnego jest rzadkością. Placówki poszukują różnych źródeł finansowania, w tym inwestorów zewnętrznych. Jak zatem zarządzać finansami, aby mieć zdolność do pozyskiwania kapitału na strategiczne inwestycje rozwojowe?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jak zorganizować pracę rejestracji – case study

Każda placówka medyczna może dowolnie zorganizować rejestrację pacjentów. Nie wszędzie jednak można  uprościć ten proces tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Jakie zatem kroki organizacyjne podjąć, aby zwiększyć komfort pracy personelu i pacjentów?

e6eb789d52194605794849f4979992ff9b93f66b-xlarge

Od 1 września nabór wniosków na dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Placówki medyczne mogą starać się o 750 mln złotych na badania przemysłowe i prace rozwojowe w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – tzw. szybkiej ścieżki. Dużą szansę mają projekty realizowane poza Mazowszem.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »