Czy pacjent może dopłacać do świadczeń

/appFiles/site_102/images/autor/wIvs8137XRVk4je.jpeg

Autor: Gabriela Jędrys

Dodano: 30 stycznia 2018
Czy pacjent może dopłacać do świadczeń

Zdarza się, że pacjent chciałby, aby podczas leczenia finansowanego ze środków publicznych zastosowano u niego np. lepszą soczewkę lub endoprotezę, za które zgadza się dobrowolnie dopłacić. Dowiedz się, czy świadczenia „ponadstandardowe” mogą być udzielane razem ze świadczeniami finansowanymi przez NFZ.

Pacjentom, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługują wyłącznie świadczenia określone w rozporządzeniach ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach, zwanych także „rozporządzeniami koszykowymi”. Na przykład zakres świadczeń udzielanych w ramach leczenia szpitalnego określono rozporządzeniem z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które zawiera wykaz oraz warunki realizacji tych świadczeń przez podmioty, które zawarły umowy z NFZ i jest niezwykle obszerne, liczące niemal pięćset stron. Minister zdrowia wydał ponadto kilkanaście innych rozporządzeń dotyczących pozostałych zakresów.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.