Czy świadczeniodawcy są przygotowani na informatyzację?

Dodano: 10 października 2014
Czy świadczeniodawcy są przygotowani na informatyzację?

Wyniki ogólnopolskiego badania stopnia informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ) przeprowadzonego na próbie 1013 respondentów wskazują, że chociaż 54% lekarzy generuje i drukuje recepty to pełną elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) prowadzi jedynie 9% lekarzy. Zbliżone wyniki płyną z badania zleconego przez Komisję Europejską w 2013 roku. Wskaźnik wdrożenia EDM wśród lekarzy POZ w Polsce należy do jednego z najniższych w Unii Europejskiej.

Ogólnopolskie Badanie Stopnia Informatyzacji Świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zostało zrealizowane przez zespół naukowy Zakładu Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badanie wykonano w oparciu o metodę wywiadów wspomaganych komputerowo przy użyciu strony www. Do każdego świadczeniodawcy w Polsce posiadającego umowę w rodzaju POZ został wysłany e-mail z linkiem odsyłającym do wypełnienia ankiety elektronicznej. Odpowiedzi od respondentów otrzymano w okresie od połowy stycznia do końca marca 2014 r. Do analizy włączono odpowiedzi od 1013 respondentów, co odpowiadało 16% świadczeniodawców POZ w Polsce. Ponad połowę respondentów stanowiły kobiety - 56%, średnia wieku badanych wynosiła 53 lata, co odpowiada średniej wieku lekarzy POZ w kraju.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.