Podejrzewasz, że rodzina znęca się nad pacjentem – jak złożyć zawiadomienie

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 28 maja 2018
Podejrzewasz, że rodzina znęca się nad pacjentem – jak złożyć zawiadomienie

Lekarze, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych, podejrzewają popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, mają obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie policję lub prokuratora. Dowiedz się, co powinny zawierać stosowne dokumenty.

Generalną zasadą jest, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Tego przepisu nie stosuje się jednak, gdy m.in. inne ustawy tak stanowią. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej na podstawie ustawy przewidziano więc np. w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. Drugi wyjątek to przepisy Kodeksu postępowania karnego stanowiące, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz zawiadomić w formie ustnej lub pisemnej. Zakres informacji przekazywanych organom ścigania w obu przypadkach będzie praktycznie taki sam. Co jeszcze będzie istotne?

Pozostało jeszcze 57 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna