Jak egzekwować przestrzeganie praw pacjentów przez lekarza – lista kontrolna