dotacja

4c9b9ace6f1df908ad90902b34c501431dc702d6-xlarge

Polskie placówki mogą zyskać dotacje z USA

Do 5 października placówki medyczne z Polski mogą składać propozycje wniosków o dofinansowanie z programów grantowych realizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute of Health) i podległe mu placówki badawcze. Sprawdź, w jakich przedsięwzięciach możesz wziąć udział.

Polskie placówki mają spore szanse na pozyskanie dofinansowania w amerykańskich konkursach we współpracy z Narodowymi Instytutami Zdrowia. Każda placówka zainteresowana udziałem w konkursie grantowym powinna się zarejestrować w systemach informatycznych, które warunkują składanie wniosku o dofinansowanie. Bez rejestracji nie można planować współpracy z USA i realizacji polsko-amerykańskich projektów badawczych. Niezbędne jest pozyskanie m.in. numeru DUNS (Data Universal Numbering System) oraz Ncage (NATO Commercial and Government Entity), które z kolei muszą być wpisane przy rejestracjach w systemach SAM (System for Award Management), Era commons (Electronic Research Administration) and grants.gov (grants government system). Uzyskanie numerów i wypełnienie elektronicznych formularzy w systemie jest czasochłonne. Dodatkowo wprowadzone dane są weryfikowane, co również wymaga czasu. Dlatego warto zarejestrować się – przez wypełnienie formalnych wymogów w procedurze ubiegania się o grant amerykański – możliwie jak najwcześniej.

Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) obowiązuje od 4 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nim wnioski na bieżący rok można składać tylko do 15 marca 2017 r. Wnioski na kolejny rok będą natomiast składane do 1 września roku poprzedzającego. A zatem w 2017 roku wnioski będą składane dwukrotnie. Dodatkowo, ze względu wysokość środków przeznaczonych na dany rok oraz terminy realizacji programów, możliwe jest ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków.

Właściwie wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi takie dane, jak wskazanie programu, wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz udział środków własnych. Treść wniosku określa szczegółowo rozporządzenie. Dokumenty powinny być składane w formie papierowej, do właściwego oddziału NFZ.

Rozporządzenie przewiduje również ograniczoną formę postępowania odwoławczego - w przypadku odmowy zaakceptowania wniosku wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia podania o dokonanie ponownej oceny. Decyzja wydana w tym trybie jest już jednak ostateczna i nie podlega dalszym zaskarżeniom.

Rozporządzenie określa ponadto terminy przekazywania środków, procedurę zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz sposób rozliczania dofinansowania.

>> BAZA WIEDZY: Jak uzyskać dotacje na zdrowie publiczne - pierwszy nabór wniosków do 15 marca

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel