Tajemnica po śmierci pacjenta – co się zmieniło

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 19 lutego 2020
Tajemnica po śmierci pacjenta – co się zmieniło

Pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci, a w sprawach spornych w tej kwestii będzie decydować sąd – to najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 6 grudnia 2018 r., która weszła w życie 9 lutego. Poznaj ich konsekwencje.

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Z formalnoprawnego punktu widzenia dyskrecja medyczna jest zadekretowana w licznych aktach prawnych. W odniesieniu do lekarzy najważniejsze znaczenie ma art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej UZL). Z unormowaniem tym korespondują art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej UPP), które ustanawiają prawo pacjenta do zachowania dyskrecji medycznej.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.