Jak ułatwić pacjentom dostęp do dokumentacji

Dodano: 5 listopada 2015
Jak ułatwić pacjentom dostęp do dokumentacji

Większość placówek przygotowuje wzory wniosków o dostęp do dokumentacji medycznej, które – po uzupełnieniu odpowiednich danych przez pacjenta – stanowią podstawę jej udostępnienia. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pacjenci czują się często zagubieni i nie wiedzą, jak sformułować taki wniosek.

Świadczeniodawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać oraz udostępniać dokumentację medyczną w sposób zapewniający ochronę zawartych w niej danych osobowych.

Dokumentacja medyczna stanowi własność placówki, niemniej jednak pacjentowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, czego pacjenci często nie są świadomi. Może to wynikać z ignorancji pacjentów, ale również z braku bądź utrudnionego dostępu do odpowiedniej informacji w placówce.

Z pewnością wywieszenie na ścianach szpitala informacji o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej stanowi realizację obowiązku świadczeniodawcy, jednak czy jest wystarczające dla pacjentów? W jaki sposób powinna być sformułowana informacja dla pacjentów oraz jak powinna być im przekazywana, aby realizacja ich praw stała się rzeczywistością?

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna