Jakich dokumentów możesz żądać od obcokrajowca

/appFiles/site_102/images/autor/mnobG4gAJBp85ZV.jpeg

Autor: Greta Kanownik

Dodano: 16 lipca 2018
Jakich dokumentów możesz żądać od obcokrajowca

Osobom ubezpieczonym w państwach członkowskich UE/EFTA, których pobyt ma charakter czasowy (są np. na wakacjach), możesz udzielić niezbędnej opieki medycznej. Tacy pacjenci uzyskają także, na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce, gwarantowane świadczenia zdrowotne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, leki refundowane. Sprawdź, kto zapłaci za to leczenie.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty takiego leczenia, jeśli obcokrajowiec okaże Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) albo Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ – jeśli obcokrajowiec nie może sam zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o przesłanie certyfikatu, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) może skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Oddział ten będzie pośredniczyć w uzyskaniu tego dokumentu od instytucji, w której obcokrajowiec posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli obcokrajowiec nie ma przy sobie EKUZ lub certyfikatu, lekarz może wystawić rachunek za leczenie. Obcokrajowiec na tej podstawie może starać się o zwrot kosztów od instytucji, w której ma ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli obcokrajowiec jest obywatelem państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie, może skorzystać z niezbędnej opieki medycznej, jeśli przebywa w Polsce legalnie i nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi. W takiej sytuacji koszty leczenia pokryje Ministerstwo Zdrowia. 

Pozostało jeszcze 63 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.