Za co odpowiadasz wobec Narodowego Funduszu Zdrowia

/appFiles/site_102/images/autor/BVaSR2idJ5F3KXN.jpeg

Autor: Michał Grabiec

Dodano: 9 listopada 2018
Za co odpowiadasz wobec Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest umową cywilną. Ten fakt jest niezwykle istotny ze względu na reżim prawny, któremu podlega świadczeniodawca, u którego NFZ dopatrzył się naruszenia warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dowiedz się, jaką ponosi odpowiedzialność cywilną względem Funduszu.

Umowa z Funduszem jest o tyle szczególna, że podlega również przepisom prawa obowiązującego powszechnie, takim jak ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa) oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej rozporządzenie). Właśnie ten drugi akt prawny określa w dużej mierze ogólne warunki odpowiedzialności świadczeniodawcy względem Funduszu.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.