Kiedy podmiot leczniczy musi zatrzymać wadium

/appFiles/site_102/images/autor/RhrG35ve4UTgj6t.jpeg

Autor: Janusz Burkot

Dodano: 18 maja 2015
Kiedy podmiot leczniczy musi zatrzymać wadium

Jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw wymaganych na wezwanie zamawiającego, podmiot leczniczy musi zatrzymać wadium. W praktyce przepis obowiązujący od 19 października 2014 r. rodzi jednak wiele problemów.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych).

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne