Jak przeprowadzać badania osób zatrzymanych

/appFiles/site_102/images/autor/M7r8V9ZylpQuEdR.jpeg

Autor: Karolina Podsiadły-Gęsikowska

Dodano: 1 lutego 2019
Jak przeprowadzać badania osób zatrzymanych

Policja może przyprowadzić na oddział szpitalny osobę, którą masz poddać badaniu w celu ustalenia, czy może przebywać w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym. Jak przeprowadzić badanie takiej osoby?

Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej (art. 15 ust. 5 ustawy o policji). Dodatkowo § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję stanowi, że badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz udzielający jej świadczeń zdrowotnych na miejscu lub lekarz najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.