Identyfikatory – czy naruszają ochronę danych

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 26 lutego 2018
Identyfikatory – czy naruszają ochronę danych

W ocenie niektórych pracowników medycznych pracodawca, nakładając na nich obowiązek noszenia identyfikatorów, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Czy mają rację? Czy noszenie identyfikatora to tylko przyjęty zwyczaj, który nie chroni danych osobowych pracowników?

Zakres danych osobowych, które pracodawca ma prawo uzyskać od pracownika, wskazano w art. 221 Kodeksu pracy. Są to: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Szef może też żądać, aby zatrudniony podał inne dane osobowe, w tym imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, numer PESEL lub RCI PESEL – jeżeli są one niezbędne ze względu na korzystanie przez zatrudnionego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, takich jak np. świadczenia i prawa związane z rodzicielstwem. Pracodawca nie może żądać podania innych danych osobowych niż wymienione, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza stosunków pracy charakteryzujących się większym stopniem podporządkowania (w policji, w sądach, w korpusie służby cywilnej, szpitalu itd.).

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.