Kiedy możesz dochodzić regresu od lekarza

/appFiles/site_102/images/autor/RdCr20wPBQtFEJV.jpeg

Autor: Tomasz Król

Dodano: 18 grudnia 2017
Kiedy możesz dochodzić regresu od lekarza

Wiele przepisów wprowadza odpowiedzialność solidarną wobec pacjenta, która obciążą podmiot leczniczy i specjalistów świadczących w jego imieniu usługi medyczne. Poszkodowany pacjent często kieruje roszczenie o zadośćuczynienie albo rentę tylko przeciwko szpitalowi. Sprawdź, kiedy możesz dochodzić roszczenia regresowego od lekarza, który popełnił błąd medyczny?

Roszczenia pozwalające na wzajemne rozliczenia osób współodpowiedzialnych za szkodę nie są roszczeniami o charakterze odszkodowawczym, ale roszczeniami techniczno-prawnymi. Charakteryzują się własnymi zasadami. Przykładem kłopotów prawnych w ich stosowaniu jest wyrok z 28 lutego 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 1116/16). Wyrok ten jest niekorzystny dla szpitala, który na podstawie roszczenia regresowego dochodził od lekarza kwoty 337.703 zł. Szpital nie tylko nie wygrał sporu o tę kwotę, ale sąd zasądził od szpitala na rzecz lekarza kwotę 7.217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Szpital chciał uzyskać od lekarza częściową rekompensatę kwot zasądzonych na rzecz poszkodowanego pacjenta. Łącznie wyniosły one 1.075.404,79 zł (dodatkowo sąd zasądził miesięczną rentę 1500 zł). Szpital uzyskał z polisy OC lekarza 200.000 zł. Tak wysokie kwoty były prawnym skutkiem nieprzeprowadzenia natychmiast operacji u dziecka przyjętego do szpitala z urazem głowy. Nastąpiło to w dniu, kiedy szpital nie miał pełnej obsady. Lekarz dyżurny zalecił badanie obrazowe czaszki RTG, podstawowe badania laboratoryjne i stałą obserwację stanu neurologicznego i ogólnego. W szpitalu nie było radiologa. Lekarz sam ocenił zdjęcia RTG, rozpoznając uraz mózgowo-czaszkowy z podejrzeniem niepowikłanego złamania podstawy czaszki. Pacjent otrzymał antybiotyk. Podano mu leki przeciwbólowe. Nie wykonano też badania tomografem, gdyż szpital nie dysponował nim w tych godzinach. Stan dziecka wieczorem znacznie się pogorszył. W szpitalu nie było dostępnego w nocy tomografu, radiologa – konieczny byłtransport pacjenta między szpitalami. Po operacji wykryto zmiany związane ze stłuczeniem u podstawy płatów czołowych oraz z wystąpieniem krwiaka przymózgowego w lewym płacie skroniowym i krwiaka w lewym płacie potylicznym. Doszło do trwałego uszkodzenia mózgu.

Pozostało jeszcze 78 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
lekarzregres