Do 31 maja sporządź raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ za 2016 rok

Dodano: 23 maja 2017

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016 roku wprowadziła nowe obowiązki dla kierowników SPZOZ. Wśród nich znalazł się określony w art. 53a ustawy wymóg sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.

Według nowelizacji ustawy, która m.in. zlikwidowała procedurę bezpośredniego przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego w okolicznościach przynoszenia przez zakład strat przewyższających wartość amortyzacji i możliwości pokrycia jej funduszem zakładu, przekształcenie w spółkę nie prowadzi jednoznacznie do poprawy kondycji finansowej SPZOZ. Istotną rolę natomiast odgrywa właściwy nadzór nad gospodarką finansową sprawowany przez podmiot tworzący, stąd też koniecznym jest jego wsparcie i wyposażenie w skuteczne narzędzia kontrolne.

Raport finansowo-ekonomiczny ma stanowić jedno z takich narzędzi, które umożliwi posiadanie jednolitej, aktualnej wiedzy na temat sytuacji finansowej SPZOZ. Nieprzypadkowo termin jego sporządzenia ustalono do końca maja. Przyjęto bowiem, że raport będzie przygotowywany równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym, stanowiąc jego uzupełnienie i rozwinięcie.

Raport ma składać się z trzech podstawowych elementów:

  • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok, tj. rok 2016,
  • prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń (2017 – 2019),
  • informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe:
raport finansowySPZOZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »