Prezydent podpisał ustawę wdrażającą RODO

Dodano: 11 kwietnia 2019

Prezydent podpisał ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która wprowadza nowelizacje do 162 ustaw. Zmiany mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO i powielają rozwiązania zawarte w RODO. Celem nowelizacji jest też dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.

Ustawa wprowadza liczne zmiany. Jeśli chodzi o sektor zdrowia będzie to m.in. nowelizacja ustawy pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują:

  • wskazanie podmiotów wykonujących obowiązki administratora danych,
  • określenie warunków pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  • wprowadzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem przez osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uzyskały dostęp do tych informacji,
  • obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po śmierci pacjenta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Słowa kluczowe:
nowelizacjaRODOustawa

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »