Od 1 kwietnia nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Dodano: 9 kwietnia 2019

Możliwość obserwacji pacjentów na oddziale przez kamery i ułatwienia dla rodziców hospitalizowanych dzieci – to ważne zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych dla podmiotów leczniczych, które obowiązuje od 1 kwietnia. Nowe przepisy wprowadzają nieznaczne zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Zmiany dotyczą głównie zakładów rehabilitacji, które zgodnie z § 8 rozporządzenia muszą dostosować swoje pomieszczenia i urządzenia do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych do szczegółowych wymagań określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Celem tej zmiany jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy.

Ponadto umożliwiono instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów w pokojach łóżkowych. Obserwacja pacjentów za pośrednictwem takich urządzeń jest możliwa wyłącznie, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Przepis nie daje jednak możliwości utrwalania i przechowywania obrazu.

Przyjęto także, że na oddziałach dziecięcych będzie możliwe udostępnienie rodzicom lub opiekunom foteli wypoczynkowych lub łóżek oraz pościeli, tak aby zapewnić im odpowiednie warunki pobytu.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »