Projekt rozporządzenia wprowadzający wymaganie dotyczące narządu wzroku dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty

Dodano: 5 maja 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad projektem rozporządzenia wprowadzającego wymaganie dotyczące narządu wzroku dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności polegające na konieczności prawidłowego widzenia okiem prawym i lewym.

Projekt wprowadza zmianę do załącznika nr 1 w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo zachowanie jego ważności (Dz.U. poz. 522) – „Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności”.

Zgodnie z projektem zostanie dodane wymaganie - „widzenie okiem prawym i lewym - prawidłowe”.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do dyrektywy Komisji 2014/82/UE z 24 czerwca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji (Dz.U. UE L 184 z dnia 25.06.2014, str. 11).

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Słowa kluczowe:
maszynistawzrok

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »