Urzędy wojewódzkie przejmują ratownictwo medyczne

Dodano: 23 września 2020

Od 1 stycznia 2021 r. dyspozytorzy medyczni wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) stają się pracownikami urzędów wojewódzkich (art. 9 ust. 5 ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw).

Zmiana ta nie dotyczy jednak wszystkich dyspozytorów, a jedynie tych, którzy ją zaakceptowali. Do nowego pracodawcy „nie przejdą” zaś ci, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie obowiązujących ich umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań dyspozytora medycznego.

Do 30 września 2020 r. dysponent ZRM musi zawiadomić na piśmie dyspozytorów o zmianach w zakresie ich umowy na wykonywanie zadań dyspozytora medycznego. Jeśli dyspozytor nie zgadza się na zmiany, to od momentu otrzymania zawiadomienia ma 7 dni na rozwiązanie swojego stosunku pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem (nie jest to obowiązkowe, jednak jeśli upłynie wskazany termin, pracownik nie będzie mógł już skorzystać z tego trybu rozwiązania stosunku pracy). Takie rozwiązanie będzie równoznaczne w skutkach z wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »