Weszło w życie 1 stycznia: wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku

Dodano: 1 stycznia 2018

Zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2018 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB, a w roku 2019 - 4,86%. W kolejnych latach nakłady te także będą wzrastać i wyniosą w 2020 roku - 5,03%, w 2021 roku – 5,22%, w 2022 roku - 5,41%, w 2023 roku – 5,6%, a w 2024 roku – 5,8%.

Oznacza to realny wzrost nakładów w 2019 roku - o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 roku - o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 roku - o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 roku - o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 roku - o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 roku - o kwotę 61.410 mln zł, natomiast w 2025 roku - o kwotę 75.898 mln zł.

W rezultacie w ciągu 10 lat wydatki wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, osiągniemy w 2025 roku.

Środki te obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia, wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty NFZ ujęte w planie finansowym NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »