Zmiana zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w placówkach medycznych

Dodano: 6 grudnia 2016

Do konsultacji trafiło rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zmienionych zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych. Polega na uchyleniu załączników do rozporządzenia zawierających wykazy podmiotów leczniczych realizujących orzeczony środek zabezpieczający.

Zmiana ma na celu usunięcie problemów zgłaszanych przez kierowników podmiotów leczniczych, którzy składają wnioski do ministra właściwego do spraw zdrowia oraz do ministra sprawiedliwości o wpisanie do wykazu i tym samym uzyskanie kontraktu na podstawie postępowania prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenia z zakresu psychiatrii sądowej nieletnich, ze względu na umieszczenie w danym wykazie albo wykreślenie z niego.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »