Projekt rozporządzenia w sprawie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Dodano:

Projekt rozporządzenia w sprawie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Przekazany do konsultacji publicznych 31 października 2016 r. projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określa sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o tych zadaniach.

Zgodnie z art. 12 ustawy o zdrowiu publicznym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - do 30 kwietnia każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Samorządy przekażą właściwemu wojewodzie - do 31 marca każdego roku - roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda zweryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Wojewoda przygotuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Przekaże ją ministrowi zdrowia do 30 września każdego roku.

Na tej podstawie minister zdrowia sporządzi -  co dwa lata - informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określono, że informacje z zakresu zdrowia publicznego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekażą w postaci pisemnej i elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do rozporządzenia. Informacje w postaci elektronicznej będą dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo przez teletransmisję.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie