Pamiętaj o nadaniu upoważnień do przetwarzania danych

Dodano: 6 grudnia 2016
Pamiętaj o nadaniu upoważnień do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych w placówce medycznej powinny otrzymać wszystkie osoby, które mają dostęp do kart pacjentów. Przetwarzaniem – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – jest już samo przeglądanie danych. Kogo dopuścić do przetwarzania danych, aby mieć pewność, że dane wrażliwe nie wyciekną?

Każda osoba, która ma dostęp do kart pacjentów, musi mieć upoważnienie określające zakres posiadanych uprawnień do przetwarzanie danych. Może być on różny, np: dla lekarzy – prawo do dokonywania wpisów, ich poprawiania i wykreślania, dla rejestratorek – prawo do przeglądania, kopiowania, a dla prezesa placówki niebędącego lekarzem – do przeglądania danych zbiorczych.

Pozostało jeszcze 47 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.