Zabezpieczenia w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Opis ebooka:

Zabezpieczenia w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Szacowanie ryzyka jest procesem, który nie może kończyć się na przygotowaniu jednorazowego raportu. Konieczne jest wdrożenie odpowiedniej procedury mającej na celu systematyczne dokonywanie oceny poziomu ryzyka i weryfikację, czy wdrożone środki są w dalszym ciągu wystarczające, a także czy nie pojawiły się nowe zagrożenia/podatności. Konieczne jest przy tym uwzględnienie tego, że z uwagi na istotność danych zawartych w dokumentacji medycznej poziom ochrony powinien być możliwie wysoki.

Podaj swój adres e-mail aby pobrać dokument:

Jeśli masz już konto

Zaloguj się »