Informacja o zespole objawów (opcjonalnie o stanie zagrożenia zdrowotnego)