Karta odmowy przyjęcia do szpitala

Źródło: CSIOZ

Słowa kluczowe:
e-dokumentacjawzór