Formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zmiana zakresu udzielanych świadczeń