Jakich dokumentów wymagać od spalarni odpadów

/appFiles/site_102/images/autor/OYTmpuf3kZE1S2t.jpeg

Autor: Kamila Kłos

Dodano: 30 marca 2018
Jakich dokumentów wymagać od spalarni odpadów

Wywarzając odpady medyczne, jeste ś zobligowany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Do tego celu stosujesz karty przekazania i karty ewidencji. Jako wytwórca zakaźnych odpadów medycznych, oprócz tych potwierdzeń, masz możliwość uzyskania od spalarni, która unieszkodliwia nasze odpady, dokumentu potwierdzającego utylizację ( DPU) . Sprawdź, przed czym zabezpiecza Cię ten dokument.

W listopadzie 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Przepisy te definiują w czytelny sposób, jakie rodzaje odpadów zaliczamy do zakaźnych odpadów medycznych (art. 2). Do grupy tej klasyfikujemy takie kody odpadów jak: 18 01 02*, 18 01 03*; 18 01 80* oraz 18 01 82*. Zmiany dotyczące kwalifikacji kodów do grupy zakaźnych odpadów medycznych są niewątpliwie sporym ułatwieniem, jeżeli chodzi o wystawienie DPU. Wcześniejsze rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z 2010 roku nie precyzowało takiego podziału.

Pozostało jeszcze 79 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacjaodpady