Opłaty środowiskowe - jakie masz obowiązki

/appFiles/site_102/images/autor/ZUx8E6OB2I3Qeks.jpeg

Autor: Adrianna Herdzin-Stodółka

Dodano: 31 lipca 2019
Opłaty środowiskowe - jakie masz obowiązki

Raz do roku powinieneś przedstawić marszałkowi informacje związane z ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść opłatę, jeśli Cię dotyczy. Poznaj szczegółowe obowiązki, które masz jako podmiot korzystający ze środowiska.

Podmiot korzystający ze środowiska do 31 marca przedstawia marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wysokość naliczonej opłaty za rok poprzedni (art. 286 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). We własnym zakresie określa wysokość należnej opłaty i wnosi ją na odpowiedni rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację podmiotu.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
opłaty środowiskowe