Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 - ogólne wytyczne i lista kontrolna