Wniosek o ulgę w opłacaniu składek, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, bez opłaty prolongacyjnej