Ankieta oceniająca efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Ankieta może być wykorzystana do uzyskania certyfikatu przyznawanego przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków lub jako proces samooceny efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej (ankieta z czerwca 2014 r.).

Słowa kluczowe:
antybiotykoterapia