Dla wspólnego dobra

/appFiles/site_102/images/autor/vhl8XtYQd12DOjI.jpeg

Autor: Sławomir Jagieła

Dodano: 6 listopada 2014
Dla wspólnego dobra

Tajemnicą poliszynela jest „współpraca” organów założycielskich, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, z menedżerami ochrony zdrowia… Współpraca organów założycielskich bez względu na formę organizacyjną powinna polegać na współdziałaniu w celu osiągania wspólnych celów i rozwiązywania problemów dla dobra placówki medycznej, tylko czy dobro organów założycielskich jest jednocześnie dobrem placówek medycznych?

Współpraca organów założycielskich z podmiotami leczniczymi prowadzi do tworzenia więzi pomiędzy tymi podmiotami i są to więzi formalne i nieformalne… należy postawić pytanie, czy to organy założycielskie bardziej potrzebują placówek medycznych, czy placówki medyczne potrzebują do kontroli organów założycielskich? Nadzór właścicielski nad placówkami medycznymi daje samorządowcom bardzo wiele możliwości nie tylko kontrolowania i egzekwowania praw własnościowych. Daje również bardzo wiele nieformalnych przywilejów.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.