Jakie uprawnienia kontrolne ma organ prowadzący

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 15 września 2014
Jakie uprawnienia kontrolne ma organ prowadzący

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu i udzielaniu pomocy medycznej przez placówki medyczne zaowocowały przeprowadzaniem wzmożonych kontroli tych podmiotów. Warto zatem wiedzieć, czego może żądać organ kontrolujący oraz jakie konsekwencje wiążą się z wykazanymi nieprawidłowościami.

W ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie zdefiniowano słowa „kontrola”. Doktryna jednak wykształciła pogląd, że przez „kontrolę” należy rozumieć zespół czynności, które polegają na badaniu zgodności stanu istniejącego ze stanem, który powinien być, ustaleniu zakresu rozbieżności i ich przyczyn oraz przekazanie wyników z przeprowadzonej kontroli zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i podmiotowi nad nim nadrzędnemu.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.