Rozsądna granica między efektywnością a ryzykiem finansowym

/appFiles/site_102/images/autor/vhl8XtYQd12DOjI.jpeg

Autor: Sławomir Jagieła

Dodano: 16 lutego 2015
Rozsądna granica między efektywnością a ryzykiem finansowym

Menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi muszą ciągle poszukiwać rozsądnych relacji między efektywnością a ryzykiem finansowym. Skutki podjętych decyzji i mogące wyniknąć z nich negatywne konsekwencje spadną bowiem na ich barki.

Ryzyko prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych związane jest z ich działalnością operacyjną. Ten typ ryzyka związany jest ze stosunkiem kosztów stałych do kosztów zmiennych oraz wynikających z niego następstw dla zmienności przepływów gotówkowych netto przedsiębiorstwa.Ryzyko finansowe z kolei wiąże się z nieprzewidzianymi zmianami przepływów pieniężnych. Jego występowanie ma źródło w wyborach rodzajów i struktury źródeł finansowania placówek. Pojawia się szczególnie w przypadku zadłużenia w celu finansowania bieżącej działalności. Postrzegane jest w wielu aspektach. Jednak najczęściej wyodrębnia się z niego ryzyko jakościowe związane z ryzykiem operacyjnym, które dotyczy popełnionych błędów w działalności operacyjnej firmy i wynika głównie z wad wewnętrznych systemów oraz błędów spowodowanych przez kadrę zarządzającą. Ryzyko finansowe związane jest również z ryzykiem płynności, które wiąże się z niewielkim wolumenem obrotu, trudnością zawarcia transakcji bez znacznego wpływu na cenę instrumentu czy kontraktu. Powiązane jest także z ryzykiem prawnym wynikającym ze zmian regulacji prawnych, rachunkowych i podatkowych itp.

Pozostało jeszcze 79 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.