Placówki będą rzadziej wymagać oświadczeń o prawie do świadczeń

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 12 listopada 2013
Placówki będą rzadziej wymagać oświadczeń o prawie do świadczeń

Pacjenci korzystający ze stacjonarnych albo całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej będą mogli złożyć oświadczenie o przysługującym im prawie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmujące okres od dnia rozpoczęcia do zakończenia leczenia. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Świadczeniodawcy są zobowiązani do każdorazowego sprawdzania uprawnień pacjenta w chwili świadczenia usług, ponieważ informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Przedstawiają zatem stan uprawnień pacjenta w dniu sprawdzenia. Problem tkwi w składaniu oświadczeń przez pacjentów, którzy wymagają stacjonarnej lub całodobowej opieki (pacjenci hospitalizowani, rehabilitowani itd.). Dotychczas NFZ utrzymywał, że jeśli świadczeniobiorca widnieje w systemie informatycznym jako uprawniony w dniu np. przyjmowania do szpitala czy rozpoczęcia rehabilitacji, tę informację należy sprawdzać każdego kolejnego dnia jego leczenia, zaś w przypadku pacjentów „nieuprawnionych” (według stanu z eWUŚ), a utrzymujących, że mają prawo do świadczeń, oświadczenie może być złożone jednorazowo. Kłopot polega jednak na tym, że są to informacje, przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom, bez wskazania podstawy prawnej czy regulacji, na którą podmioty lecznicze mogłyby się powołać w przypadku ewentualnego sporu, np. w kwestii pokrycia kosztów leczenia takiego pacjenta.

Pozostało jeszcze 66 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.