Komu możesz udzielać informacji o pacjencie

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 23 maja 2017
Komu możesz udzielać informacji o pacjencie

Lekarz ma zakaz udzielania informacji osobie najbliższej, w tym rodzinie, jeśli dorosły pacjent nie wyrazi na to jednoznacznej zgody. Jak postąpić, gdy pacjent nikogo nie upoważnił do uzyskiwania informacji o swoim zdrowiu lub jest nieprzytomny? Kogo, kiedy i w jakim zakresie może informować lekarz i personel placówki?

 

Przepisy szczegółowo określają kwestie dotyczące informacji o stanie zdrowia pacjenta. Uregulowano je w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tymi przepisami „lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Informacje te lekarze muszą przekazywać w sposób zrozumiały dla osoby, która nie ma wykształcenia medycznego. Ten obowiązek dotyczy także pielęgniarek i innego personelu medycznego.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
prawa pacjenta