Czy za dokumentację medyczną udostępnioną po raz pierwszy możesz pobrać opłatę

/appFiles/site_102/images/autor/U2rwd4IYfQLvSzD.jpeg

Autor: Marta Bogusiak

Dodano: 3 sierpnia 2018
Czy za dokumentację medyczną udostępnioną po raz pierwszy możesz pobrać opłatę

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest powszechnie znane i realizowane. Jednak RODO obowiązujące od 25 maja przyznaje pacjentom niezależną, dodatkową podstawę do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pełnej dokumentacji medycznej. Kiedy musisz zastosować te zasady?

Dokumentacja medyczna podlega regulacji zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Na mocy artykułu 15 RODO każda osoba fizyczna ma prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy ten przetwarza jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, to także do dostępu do przetwarzanych przez niego danych. Wraz z tym może się ona także domagać dodatkowych informacji, m.in. o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu, czy o prawie do sprostowania administrowanych danych.

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.