Jak rzetelnie przygotować sprawozdanie finansowe

/appFiles/site_102/images/autor/n8hOJK6VeiSZRpl.jpeg

Autor: Zuzanna Świerc

Dodano: 28 lipca 2016
Jak rzetelnie przygotować sprawozdanie finansowe

Placówki medyczne często prowadzą kreatywną sprawozdawczość. Starają się przy tym zachować równowagę między swoim interesem a rzetelnością informacji. Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe, aby organy oceniające i kontrolujące nie poddały w wątpliwość zaprezentowanych informacji?

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki jest cel sprawozdania. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 definiuje go jako dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, wyników działalności (zysk – strata) i przepływów środków pieniężnych jednostki (płynność finansowa), które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Podobnie wskazują „Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowychdo Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”. Zgodnie z nimi przy sporządzaniu sprawozdań należy przede wszystkim mieć na uwadze użyteczność przekazywanych informacji w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.